Sistem Yönetim Hizmetleri

  • Bilgi teknolojileri altyapınızın işletilmesi için çok fazla personel mi gerekiyor?
  • Mevcut B.T. personeliniz süreçlerin işletilmesi noktasında yetişemiyor mu?

Kurumların her geçen gün artan bilgi işlem yükünü yüksek hizmet kalitesiyle servis olarak almaları mümkün. Dünyada birçok kurum, farklı uzmanlıklar gerektiren BT süreçleri için bu profesyonel hizmetleri tercih etmekte ve bu giderek yaygınlaşmaktadır. Bu sayede kurumların BT işletim maliyetleri azaltırken, kurum içinde Aldıkları BT hizmetlerinin kalitesi artırıyor.

Ayalp Bilişim Sistem Yönetimi Hizmetleri, kurumların operasyonel süreçlerini hızlandırarak çok daha verimli ve düşük maliyetli operasyonlar gerçekleştirmelerine olanak tanır. 7 gün 24 saate varan hizmet anlaşmalarıyla tüm süreçlerin mükemmel bir şekilde işlemesi, risklerin en aza indirilmesi ve kurumun her yönden kazançlı çıkmasını sağlar. Bu sayede siz BT süreçleriniz için profesyoneller arayıp süreçlerin doğru işleyip işlemediğini kontrol etmek yerine bunu hizmet olarak alıp, hizmeti kontrol ederek daha efektif sonuçlar elde edersiniz.

Ayalp Bilişim’in sistem yönetim hizmetleri BT birimlerinin operasyonel ağırlıklarını azaltarak onların çok daha iş odaklı yapılara dönüşmesini hedefler. Yönetim uygulamaları ve tüm sistem yazılımları bulut tabanlı olarak sunulduğundan sistem yönetim hizmetlerinin avantajları oldukça fazladır.

network

Güvenlik Yönetimi

Hizmet verilen kuruma ait güvenlik duvarı cihazlarının destek, günlük idaresi ve yönetimi sağlanır. Hizmet kapsamında, donanım yada yazılım tabanlı güvenlik duvarı kurumun B.T. taleplerine göre düzenlenir. Günlük ağ ihtiyaçlarına göre yeni kurallar eklenir ya da mevcut kurallar düzenlenir. Güvenlik tehdidi oluşturan yetkisiz erişim denemelerinin raporlanarak önlem alınması için gerekli çalışmalar yapılır. Konfigürasyon yedeklerinin alınması, hizmet kapsamındaki önemli işlerden biridir. Bu sayede güvenlik sisteminde yapılacak köklü değişikliklerin ardından eski konfigürasyonun hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi sağlanabildiğinden kesintisiz hizmetten söz etmek mümkündür.

güvenlik yönetimi

Kullanıcı Hesap Yönetimi

user management

İşletmelerin büyümesiyle beraber kullanıcı hesaplarının kontrolden çıkması, yönetimi daha önemli hale getirir. Kullanıcı hesapları yönetimi, yetkilerin belirlenmesi, kullanıcıya göre sınırlamaların getirilmesi, kullanıcıların doğrulanması ve yetkilerinin denetlenmesi gibi işlemlerin tümünü içerir. Active Directory ve LDAP hizmetleri bulut tabanlı olarak gerçekleştirilir.

Veritabanı Yönetimi

Veritabanı ortamlarının en iyi erişilebilirlik için hazır tutulmasını ve ihtiyaçları karşılayacak kapasitenin sağlanmasını içerir. Performans sürekli izlenir ve gerekli müdahale yapılır. Veritabanı performans eşik değerleri düzenlemesi, bunların otomatik olarak izlenmesi, veritabanı anomalilerinin otomatik raporlanması ve otomatik hizmet masası bildirimleri verilen hizmetleri oluşturur.

Bulut tabanlı veritabanı yönetimi hizmetleri kapsamında, on site/off site veri depolama ve ilişkili cihazlarla bağlantılı veritabanı yedeklerinin yönetilmesi sağlanır. Veritabanı servisine ihtiyaç duyan BT uygulamalarına ait veritabanlarının tamamen ya da kısmen kurtarılması mümkündür. Veritabanı yedekleme donanım ve yazılımlarının yönetilmesi; günlük, haftalık, aylık ve senelik veritabanı yedekleme hizmetleri ile kısmi yada bütün olarak veritabanının geri yüklenmesi, sunulan hizmetler arasındadır.

veritabanı yönetimi

Ağ Yönetimi

ağ yönetimi

En temel altyapı çalışması olarak, kurum içindeki bilgisayarların, sunucuların ve tüm cihazların birbirine bağlanmasından kablolu/kablosuz veri aktarım sisteminin hayata geçirilmesine kadar tüm aşamalar ile biz ilgileniyoruz. Ayrıca kurumunuza uygun kurguladımız protokol sayesinde sunucuların bu kriterlere uygunluğu incelenerek, ağa güvenli ve kontrollü bir şekilde dahil olması sağlanır. Böylece kurum ağınıza yetkisiz kişilerin bağlanması engellenir ve risk minimize edilmiş olur. Gereken durumlarda VPN (Virtual Private Network) sayesinde şirket kaynaklarına internet üzerinden güvenli bir şekilde bağlantı sağlanır.