B.T. Yönetim Çözümleri

  • Rutin süreçleriniz için fazla kaynak mı harcıyorsunuz?
  • Süreçlerinizi yardımcı uygulamalarla iyileştirerek hataları azaltmak mı istiyorsunuz?

Kurumların her geçen gün artan bilgi işlem yükünü yüksek hizmet kalitesiyle servis olarak almaları mümkün. Dünyada birçok kurum, farklı uzmanlıklar gerektiren BT süreçleri için bu profesyonel hizmetleri tercih etmekte ve bu giderek yaygınlaşmaktadır. Bu sayede kurumların BT işletim maliyetleri azaltırken, kurum içinde Aldıkları BT hizmetlerinin kalitesi artırıyor.

Ayalp Bilişim Sistem Yönetimi Hizmetleri, kurumların operasyonel süreçlerini hızlandırarak çok daha verimli ve düşük maliyetli operasyonlar gerçekleştirmelerine olanak tanır. 7 gün 24 saate varan hizmet anlaşmalarıyla tüm süreçlerin mükemmel bir şekilde işlemesi, risklerin en aza indirilmesi ve kurumun her yönden kazançlı çıkmasını sağlar. Bu sayede siz BT süreçleriniz için profesyoneller arayıp süreçlerin doğru işleyip işlemediğini kontrol etmek yerine bunu hizmet olarak alıp, hizmeti kontrol ederek daha efektif sonuçlar elde edersiniz.

Ayalp Bilişim’in sistem yönetim hizmetleri BT birimlerinin operasyonel ağırlıklarını azaltarak onların çok daha iş odaklı yapılara dönüşmesini hedefler. Yönetim uygulamaları ve tüm sistem yazılımları bulut tabanlı olarak sunulduğundan sistem yönetim hizmetlerinin avantajları oldukça fazladır.

Ayalp Bilisim - Yardim Masasi

B.T. Yardım Masası

B.T. departmanlarının iç ve dış müşterileri için sağladığı talep, sorun ve değişiklik yönetimi süreçleri; Efor, zaman ve maliyet gerektiren zorlu süreçler olarak öngörülür. Günümüzde dünyada pek çok firma, servis yönetimi süreçlerini uygulamalar vasıtasıyla mevcut BT kaynaklarını daha verimli kullanırken, işletilebilir ve kolaylaşan süreçler BT çalışanları için de avantaj sunmaktadır.

Talep ve sorunlar için son kullanıcıdan gelen çağrıların sistematik olarak ele alınması sayesinde çağrının önceliği belirlenebiliyor, çağrılar kategorize edilebiliyor, sorunun giderilmesi veya talebin karşılanabilmesi için kaynakların planlanması mümkün hale geliyor. En önemlisi de yardım masası verilerinin anlamlı raporlara dönüştürülebilmesi ile yöneticiler tarafından ölçülebilir hale gelmesidir. Firmalar özellikle büyüme süreçlerinde bu raporlardan faydalanarak IT hizmetlerini çok daha sağlıklı planlama şansına sahip oluyor.

Ayalp Bilişim olarak her ölçekteki firmaya uygun çözümlerimiz ile bir adım daha ileriye taşıyoruz.

Mobil Cihaz Yönetimi

Hızla gelişmekte olan mobil cihazlarında etkisiyle daha mobil bir geleceğe doğru hayatımız evrilmektedir. Bu hızlı gelişimle birlikte bilgi teknolojileri altyapısı dahilinde bu cihazlar yer almaktadır. Diğer taraftan mobil cihazlar güvenlik zafiyetlerini de beraberinde gelmektedir. Bu yüzden de bilgi teknolojileri çalışanlarının bugün ki sorunu kurumlarımızın iş süreçlerinin artık uzmanların tek noktadan yönetemediği, farklı farklı işletim sistemlerine sahip mobil cihazlar üstünden yürütülüyor olmasıdır.

Mobil cihazların yönetilememesinin yanında şirket bilgilerinin korumasız bir ortamda bulunması da endişe verici bir durumdur. Mobil Cihaz Yönetimi (Mobile Device Management (MDM)), mobil cihazların işletim sistemlerini, üzerindeki uygulamalarını ve kurum bilgilerini tek noktadan yönetmemizi ve güvenliğini sağlamamızı sağlar.

mobil cihaz yönetimi