Güvenlik Çözümleri

  • Sizin için en uygun güvenlik ürünlerini mi arıyorsunuz?
  • Yenilikleri takip etmek zamanınızı mı alıyor?

IT-security-solutions-

Firewall (Güvenlik Duvarı) Çözümleri

Kurumlar için güvenliğin sağlanması hususunda en temel elementlerden biri olan güvenlik duvarlarının doğru seçilmesi ve daha da önemlisi doğru konfigüre edilmesidir.

Sizin için en uygun firewall seçilerek kurulum tarafımızca yapılır, devamlı destek ile de güvenliğiniz en üst seviyede tutulmaktadır.

firewall

Antivirüs Çözümleri

antivirüs

Virüsler hem bireysel hem de kurumsal anlamda bizleri zarara uğratmaktadır. Özellikle kurumsal yapılarda uğrattıkları zararlar parayla ölçülebilir türden olmayıp daha çok bilgi ve itibar kaybına neden olmaktadır. En başta bilgi güvenliğini riske atan ve iş gücü kayıplarına neden olan virüslere karşı en etkili koruma, kuruma en uygun ürünlerin seçilerek uygulanması ve güncelliğinin sürekli yönetilmesiyle sağlanır.

Yaklaşımımız işin yalnızca bir antivirüs yazılımı seçmekten daha fazlası olduğudur. Bu konuda sürecimiz ürün seçiminden kurulumuna, yönetiminden raporlamaya kadar uçtan uca olacak şekilde ele alır.

Antispam Çözümleri

Kurumlar gün içerisinde büyük oranlarda e-posta trafiği ile işlerini kolaylıkla sürdürürken istenmeyen (spam) e-postalar ile iş gücü ve zaman kaybı yaşamaktadır. Ayrıca bu e-postalar üzerinden dağılan zararlı yazılımların ve tuzakları bilgi güvenliğini riske edecektir.

Uygun antispam ürününü kurumunuz için seçip gerekli kurulumu yapıyoruz ve sürekli destek ile korunmanızı sağlıyoruz.

AntiSpam

Log Yönetimi / SIEM Çözümleri

Log yönetimi, Bilgi Teknolojileri altyapı bileşenlerinden biri olmasına rağmen kurumlar tarafından genellikle gözardı edilmektedir. Birçok kurumda loglar (iz kaydı) sadece kayıt altına alınmamakta, alınan kurumlarda da log analizi yapılmamaktadır. ISO 27001, Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminde log yönetiminin önemi vurgulanmaktadır. Kurumlarda kullanılan tüm cihazların loglarının merkezi olarak toplanması ve yönetilmesi büyük önem arz etmektedir.

5651 sayılı yasanın getirdiği zorunluluk sebebiyle, bazı sistem ve kullanıcı loglarının toplanarak, değişmezliğinin kanıtlanarak depolanması gerekmektedir. Log yönetim sistemleriyle, bu yasanın gereği karşılanabilmektedir. Kurumsal birçok firmanın da bu yasaya uyum sağlaması gerekirken bunu sağlamadığı için cezai yaptırımlara maruz kaldığı görülmektedir.

Sistemlerden toparlanan çeşitli loglarda oluşabilecek şüpheli durumları tespit edebilmek için, logların ilişkilendirilebilmesi gerekmektedir. Bilgi güvenliği ve olay yönetimi (SIEM) sistemleri sayesinde, insan gözünden kaçabilecek şüpheli olaylar logların ilişkilendirlmesiyle ortaya net bir şekilde çıkartılabilmektedir. Her ne kadar, log yönetim sistemleriyle logları toplamak gerekli olsa da yeterli değildir. Toplanan bu logların birbirleriyle ilişkilendirilmesi ve otomatik olarak analizlerinin yapılmazı gerekmektedir ve bu sebeple SIEM sistemleri büyük önem taşımaktadır.

Türkiye ve dünyada etkin biçimde kullanılan SIEM ürünlerinin kurulumu ve işletmesi noktasında tüm desteğimizle bu süreçleri kolaylıkla işletmenizi sağlıyoruz.

Yaklaşımımız işin yalnızca bir antivirüs yazılımı seçmekten daha fazlası olduğudur. Bu konuda sürecimiz ürün seçiminden kurulumuna, yönetiminden raporlamaya kadar uçtan uca olacak şekilde ele alır.

Mobil Cihaz Yönetim (MDM) Çözümleri

mobil cihaz yönetimi

Gün geçtikçe kişisel alandan profesyonel dünyaya doğru geçiş yapan mobil cihazlar, gerek veri güvenliği riskleri, gerekse zararlı yazılım tehditleri açısından kontrol edilmesi en kritik unsurların başında gelmektedir. Mobil cihazlar kurumuza ait olsun veya  olmasın (BYOD:Bring Your Own Device) kontrol edilmesi gereklidir.

Kurumsal kullanıcı hesaplarını, kurumsal bilgileri ve giriş yetkilerini üzerinde barındıran mobil cihazların güvenlik riski oluşturmaması için BT birimlerinin kurumunuza ait bilgilere erişebilen mobil cihazları kontrol ediyor olması en kritik konulardan biridir.

Kurumunuz için en uygun ve efektif ürün tercihi ile birlikte BT biriminize gerekli eğitimler verilerek kurumsal bilgilere erişen mobil cihazların anlık olarak kontrol edilmesi sağlanır.

Ağ İzleme (Network Monitoring) Çözümleri

Kurum altyapısı içerisinde kompleks sunuculardan basit yazıcılara kadar tüm cihazların ağa (network) bağlı şekilde çalışırlar. Tüm bunların ağ kanyaklarını doğru şekilde kullanarak ihtiyaç durumunda düzenlemelerin yapılması işlerinizi hızlandıracaktır. Bu sebeple de ağ trafiğinin anlık olarak izlenmesi gereklidir.

Sizler için kurulumunu sağlayacağımız cihaz ve uygulamalar vasıtasıyla ağ üzerindeki tüm trafiği kontrol altında tutarak, iş süreçlerine dâhil olan uygulamaların güvenli ve hızlı bir şekilde çalışmasını sağlamış olacaksınız. Ağ izleme ve güvenliğinde (network security) önde gelen ürünler ile yapılan izlemeler sayesindede güvenlik açıklıklarınızın kapatılması için bilgi elde etmenizi sağlayacaktır.

network monitor

Veri Kaybı Önleme (DLP) Çözümleri

Günümüzde kurumların en değerli varlıkları sahip oldukları bilgilerdir. İş süreçleri içerisindeki kullanıcı hataları, sistem hataları, veri depolama ortamlarındaki arızalar, ağ sorunları (ağ güvenliği/network security açıkları) gibi pek çok nedenle kaybedilebiliyor. Bu kayıplar neticesinde hem iş gücü olumsuz etkilenirken maddi ve itibar kayıpları da kurumu olumsuz etkilemektedir.

Ayalp Bilişim olarak sunduğumuz uygulama ve çözümler ile kayıplarınızı en aza indirgeyerek bilgileriniz koruma altına alınmış olur. İş süreçlerindeki iyileştirmeler sayesinde de bu süreçler desteklenir.

veri kaybı önleme